OM ORRE IL

Politiattest

Av Orre idrettslag / 10-08-2017

 Krav om politiattest i Orre ILStyret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådde i kraft 1. januar 2009.

I Orre IL blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med: Administrasjonsleder Mette Goa

e-post: post@orreil.no

telefon: 957 00 028

Representanten har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Søknad om politiattest skjer elektronisk. Før du leverer den elektroniske søknaden må du ha innhentet en bekreftelse på formål med politiattesten. Den får du av administrasjonsleder ved å sende en mail til post@orreil eller du kan komme innom administrasjonen for å få en slik bekreftelse.

Selve søknaden leveres elektronisk på https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

  • Logg inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides. Dette bekrefter hvem du er, og du skal derfor ikke legge med kopi av legitimasjon
  • Valg av formål
    • velg kategori Frivillige organisasjoner
    • velg formål Frivillige organisasjoner
  • Legg ved bekreftelse på formål – som du allerede har innhentet fra idrettslaget
  • Send inn

Du får politiattesten tilsendt i posten, når du mottar den kan du enten scanne den og sende den til administrasjonsleder på mail post@orreil.no eller du kan fremvise den personlig.

Politiattesten skal ikke lagres.

For de som er under 18 år, sendes denne i posten med med underskrift av foresatte.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Ta kontakt på tlf: 957 000 28 om noe er uklart.

Med vennlig hilsen
Styret i Orre IL

Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres på http://www.idrett.no/politiattest